BLOG

HOME

สาระสำคัญของ PDPA ที่นักการตลาดควรรู้!

อีกไม่ถึง 3 เดือนแล้วกับการเริ่มต้นบังคับใช้ PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี้PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คืออะไร?

เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และสิ่งที่ตามมาก็คือการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เช่น มีคนโทรมาหาคุณ พร้อมกับเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่คุณ คนเหล่านี้ได้ข้อมูลของเรามาจากไหน? แล้วเรายินยอมให้พวกเขาโทรหาเราเมื่อไหร่?

และนอกจากนี้ กฎหมายยังคุ้มครองไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม และ ข้อมูลชีวภาพอีกด้วย

ภาครัฐจึงออก พ.ร.บ. ฉบับนี้เพื่อช่วยปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวคือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และอื่น ๆแล้ว PDPA กระทบกับการเก็บข้อมูลอย่างไรบ้าง?

ข้อสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ “การเก็บข้อมูลต้องเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น!” ห้ามเก็บมาจากแหล่งอื่นโดยไม่ได้เก็บจากเจ้าของข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ สิทธิที่ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับ และรายละเอียดในการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน โดยผ่านการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

และนอกเหนือจากการขอความยินยอมแล้ว ฝ่ายเก็บข้อมูลจะต้องอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลสามารถถอนความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้ ทำได้ง่ายเช่นเดียวกับการยินยอม ต้องแจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมให้เจ้าของข้อมูลทราบและต้องมีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองและแก้ไขได้

โดยการเก็บรักษาข้อมูล ต้องมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย ต้องจัดให้มีระบบป้องกันข้อมูลที่ได้มาตรฐาน และหากพบว่ามีการรั่วของข้อมูล จะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลภายใน 72 ชม.จากที่ทราบเหตุบทลงโทษจาก PDPA ของประเทศไทย

– โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท 

– โทษทางแพ่ง จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของสินไหมที่แท้จริง 

– โทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาทแล้ว PDPA กระทบกับเจ้าของกิจการหรือนักการตลาดอย่างไรบ้าง?

การเริ่มต้นใช้ PDPA มีผลกระทบกับนักการตลาดโดยตรง เพราะเป็นผู้ที่ใช้ข้อมูล และเก็บข้อมูลมากที่สุด สิ่งที่ควรทำคือประเมิณความเสี่ยงและแก้ไขให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้

ซึ่งข้อดีของ PDPA คือหากบริษัทของคุณมีจุดเด่นด้าน “การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล” หรือ Data Security คุณสามารถใช้จุดเด่นดังกล่าวในการโฆษณาบริษัทของคุณได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเก็บรักษาข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง


ผู้เขียน :

Share

Copy Link

ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำ และใบเสนอราคา
Copyright ©2020 Birthmark Company Limited.
บทความก่อนหน้า บทความถัดไป