Save and Sound : คำแนะนำจาก Facebook : แบรนด์ควรปรับตัวอย่างไร ในสถานการณ์ COVID-19

เรียกได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบกับหลาย ๆ ส่วน ทั้งผู้บริโภค และแบรนด์ ล่าสุดเฟสบุ๊กได้มีคำแนะนำสำหรับแบรนด์ เราเลยเอามาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการปรับตัวของทุกคนในช่วงเวลานี้ โดยเฟสบุ๊กได้แนะนำไว้ตามนี้

 • การอัพเดทข่าวสาร
  ด้วยข่าวสารที่อัพเดทมากมายทั้งที่มีทั้งข่าวจริง ข่าวไม่จริง เกี่ยวกับการระบาด เฟสบุ๊กแนะนำว่าผู้ใช้ควรติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการระบาดจากแหล่งช่าวที่น่าเชื่อถือ เช่น WHO หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที
 • เน้นประกาศต่าง ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับแบรนด์
  เฟสบุ๊กแนะนำเรื่องการประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับแบรนด์ด้วยการ pin โพสต์ที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ไว้เพื่อให้ง่ายต่อผู้บริโภคในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์ นอกจากนี้ยังแนะนำช่องทางอื่น ๆ เช่นการทำ eDM หรือ push notification
 • ลองหาช่องทางอื่น ๆ แทน
  อย่างที่เราทราบกันดีว่าวิธีการในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 คือการลดการเข้าไปรวมตัวในที่ที่คนเยอะ ๆ เฟสบุ๊กจึงมีข้อแนะนำช่องทางในการ Live ผ่าน Facebook Live หรือ Instagram Live เพื่อให้แบรนด์ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคอยู่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
 • การตอบปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้า
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หลาย ๆ แบรนด์คงต้องเจอการตอบคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้บริโภค เฟสบุ๊กจึงมีคำแนะนำเรื่องการตอบคำถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ของแบรนด์ ด้วยการสร้าง guideline ให้ทีมที่ดูแลลูกค้าเพื่อใช้ในการให้ข้อมูลลูกค้าอย่างครบถ้วน
 • ทำ FAQ ที่เข้ากับสถานการณ์
  เฟสบุ๊กได้แนะนำเรื่องการทำ FAQ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เช่น คำถามเกี่ยวกับการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจองที่พัก เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเบิร์ธมาร์คขอเป็นอีกกำลังใจให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปโดยเร็ว

Source : https://bit.ly/33AUSIW

Covid_19
Facebook

© 2018 Birthmarkth.com all rights reserved.