เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
Key Job Details
Country : Thailand
Required Education : -
Position Type : Junior
Employment Type : Full Time

หน้าที่

 • งานธุรการทั่วไป
 • งานเอกสารต่างๆ
 • ออกบิล ใบกำกับภาษี ติดต่อวางบิล รับเช็ค
 • รับวางบิล ทำจ่ายต่างๆ
 • ประสานงาน ภายนอก ภายใน
 • ติดต่อหน่วยงาน ราชการ ธนาคาร ประสานงาน ต่างๆ
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
 • ดูแลความเรียบร้อยในออฟฟิศ
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำบัญชี รายรับรายจ่าย ประจำเดือน
   

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ระดับ เจ้าหน้าที่
 • พนักงานประจำ
Key Job Details
Country : Thailand
Required Education : -
Position Type : Junior
Employment Type : Full Time