Jan 09, 2024
อนาคตของโลก WEBSITE 3.0 ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีอนาคต

เพราะทุกสิ่งล้วนต้องเกิดการวิวัฒนาการอยู่เสมอ และเทคโนโลยีคือสิ่งสำคัญที่มีความก้าวหน้าจากการพัฒนามากมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับกับการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร เป็นประตูเชื่อมต่อให้ผู้คนในพื้นที่และเวลาที่แตกต่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้บนโลกออนไลน์ เทคโนโลยีที่ว่านั้นก็คือ อินเตอร์เน็ตนั่นเอง

"Web 3.0" เป็นแนวคิดที่มีสำคัญกับอนาคตของอินเทอร์เน็ต แนวคิดนี้ระบุถึงการพัฒนาและวิวัฒนาการของเครือข่ายโลกทางอินเทอร์เน็ตที่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น โดยมีจุดเด่นในการเก็บข้อมูลแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง ( Decentralized ) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) เข้ามาช่วยในการทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ประกอบกับบล็อกเชน ( Blockchain ) ที่ทำให้ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย และโปร่งใส

 

เปิดโลกแห่งอินเตอร์เน็ต

ก่อนที่จะมาเป็น Web 3.0 Birthmark ขอพามาดูจุดเริ่มต้น เพื่อทำความเข้าใจโลกของอินเตอร์เน็ตกันก่อน โดยอินเทอร์เน็ตรูปแบบแรก หรือ Web 1.0 เป็นเว็บในยุคเริ่มต้น เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One Way Communication) คือ การที่ผู้ให้บริการนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลแก่คนทั่วไป โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้บริโภคเนื้อหาในลักษณะของการรายงานข่าว หรือให้ข้อมูลทั่วไป 

และต่อมาก็ได้พัฒนาอินเตอร์เน็ตให้มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) ตอบโต้กันได้มากขึ้น มีส่วนร่วมจากผู้ใช้งาน ไม่ใช่แค่ผู้นำเสนอเนื้อหาข้อมูล เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป โดยเน้นการแบ่งปันรูปภาพ หรือสื่อต่างๆ จนเรียกว่าเป็น Web 2.0 ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนบล็อก แสดงความคิดเห็นได้ อย่างที่เราเห็นได้จาก Facebook Twitter และ Youtube

 

สู่อนาคตใหม่ของ Website 3.0

จนมาถึงในยุคของ Web 3.0 ที่เรียกว่า Semantic Web เป็นการจัดการข้อมูลในลักษณะของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ว่า ข้อมูลนั้นมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละระดับอย่างไร (Data about data) หรือ การที่วิเคราะห์จำแนกหรือจัดแบ่งข้อมูลได้อย่างมีลำดับ โดยสามารถจัดการข้อมูลจํานวนมาก ให้อยู่ในรูปแบบ Metadata ข้อมูลต่าง ๆ จะเชื่อมต่อถึงกันในลักษณะการกระจายอำนาจ หรือ ไม่มีตัวกลาง (Decentralized) ต่างกับ WEB 2.0 ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในที่เก็บส่วนกลาง (Centralized) ทำให้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต WEB 3.0 มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

และไม่เพียงแค่การเชื่อมต่อเข้าหากันเท่านั้น แต่มีความหมายของข้อมูลอยู่ด้วยเสมอ เพื่อให้เครื่องจักร ( Machine ) สามารถเข้าใจ และวิเคราะห์ / ประมวลผลได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล นำไปสู่ระบบอัติโนมัติ ( Automation ) และการตัดสินใจ ( Decision-Making ) ของเครื่องจักรที่ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น

อีกทั้งยังมีเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence)  ที่มีความสามารถในการอ่าน ทำความเข้าใจความหมาย และอารมณ์จากข้อมูลได้ และยังเชื่อมต่อเชื่อมต่อกันได้ทุกที่และทุกเวลา และยังเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิดส์ที่หลากหลาย นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย  

 

การกำหนดก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยี

Web 3.0 เป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญในการพัฒนาของโลกเว็บไซต์ และเมื่อเราเข้าสู่ยุคของ Web 3.0 เราคาดหวังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นในวิธีการที่เราใช้งานเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ด้วยนวัตกรรมที่ไม่มีขีดจำกัด พร้อมกับปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคต

More From Birthmark